Wydawca treści Wydawca treści

Okresowy zakaz wstępu do lasu

Zabieg chemiczny na plantacji w Leśnictwie Radawiec

W dniach 26 kwietnia – 15 maja 2018 roku oraz po około 14 dniach od pierwszego zabiegu, w Leśnictwie Radawiec Kompleks Kierz na Plantacji Nasiennej i Plantacyjnej Uprawie Nasiennej modrzewia na pow. 15,02 ha (oddz. 309d, 310c, 310f) wykonane zostaną zabiegi chemiczne (2-krotny oprysk metodą naziemną) mające na celu ograniczenie populacji śmietek modrzewiowych
i krobika modrzewiowca

W okresie od 26 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2018 r.  wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasu w Leśnictwie Radawiec Kompleks Kierz na powyższej powierzchni.

 


Zakazy wstępu do lasu

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Przy wystąpieniu III-go (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się, przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00 poniżej 10 proc. nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu znajduje się na stronie:

http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/map.aspx?mt=TopograficznaAdministracyjna&mton=topograficzna

 

W razie zauważenia pożaru prosimy alarmować:

 

Państwową Straż Pożarną – tel. alarmowy:      

998     lub    112

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny Nadleśnictwa Świdnik w Świdniku - tel.

(81) 751-30-11