Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

 

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Zaplanowana do użytkowania masa użytków głównych nie zagraża trwałości lasu i gwarantuje dalszy wzrost zapasu drzewostanów – planowane pozyskanie stanowi 84,48 % spodziewanego przyrostu drzewostanów.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan.

10-letni etat cięć na lata 2011-2020 dla Nadleśnictwa Świdnik wynosi 464840 m3.

 Pozyskane drewno pochodzi z:

a) cięć rębnych – usuwania drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów o odpowiednim składzie gatunkowym

b) cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;

c) cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

 

W 2017 r. w Nadleśnictwie Świdnik pozyskano 24,9 tys. m3 drewna w cięciach rębnych

i 23,0 tys. m3 w cięciach przedrębnych.

Nadleśnictwo Świdnik  prowadzi gospodarkę na powierzchni ok.11 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 46 – 48 tys. m 3 drewna.

 Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna. Z gatunków

 liściastych pozyskuje się głównie dąb, brzoza, grab, osika.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Świdnik trafia do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich.

Ponadto drewno kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw

domowych.

 

Nadleśnictwo Świdnik  pozyskuje również choinki świerkowe na potrzeby lokalnego rynku

w okresie przed świętami Bożego Narodzenia (w 2017 r. pozyskano 293 szt.).

Pochodzą one ze specjalnie prowadzonych plantacji choinkowych, które w naszym

nadleśnictwie zajmują powierzchnię 1,41 ha.