Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych

Wyniki przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych w zarządzie Nadleśnictwa Świdnik

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnik informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ofertowym na dzierżawę gruntów rolnych z dnia 10 grudnia 2018 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące przetargu do pobrania poniżej: