Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych

Wyniki przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych w zarządzie Nadleśnictwa Świdnik

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnik informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ofertowym na dzierżawę gruntów rolnych z dnia 10 grudnia 2018 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące przetargu do pobrania poniżej:


Zarządzenia

Lista ogłoszonych zarządzeń i decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik dostępna jest na stronie BIP Nadleśnictwa Świdnik w linku poniżej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_swidnik/uregulowania_wewnetrzne


Przetargi

Lista ogłoszonych postępowań przetargowych dostępna jest na stronie BIP Nadleśnictwa Świdnik w linku poniżej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_swidnik/zamowienia_publiczne