Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

Monitoring gospodarki leśnej (wg. stanu na 31.12.2018 r.)

1)      Zapas grubizny brutto: 3283,92 tys. m³

2)      Powierzchnia odnowień: 58,72 ha (w tym 1,67 ha odnowienia naturalne)

3)      Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku – plik w załączeniu

4)      Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion:  3037,80  kg

- szyszek: 2135,00 kg

- choinek:  0 szt.

       5) Produkcja sadzonek: 1480,64 tys. szt.

       6) Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 14,65 ha

       7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 15,02 ha

   8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 8

       9) Lasy o szczególnej wartości ochronnej HCVF (wg stanu na 01.01.2019 r.):

  • obszary chronione w rezerwatach: 134,23 ha 
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 3524,08 ha
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 297,68 ha 
  • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: 0 ha
  • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 47,90 ha
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 2231,49 ha
  • lasy wodochronne: 1549,55 ha   
  • lasy glebochronne: 469,27 ha 
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 21,61 ha 

Ekosystemy referencyjne: 59,76 ha

      10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 6 547 243,44 zł

      11) Pozyskanie drewna ogółem: 47 100,75  m³

      12) Wielkość zatrudnienia: 49 osób