Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem Natury 2000 jest ochrona siedlisk naturalnych i półnaturalnych oraz gatunków roślin i zwierząt, które są w Europie najbardziej charakterystyczne, jednocześnie rzadkie i zagrożone wyginięciem.

Podstawą prawna Natury 2000 są dwie dyrektywy europejskie: „ptasia i „siedliskowa".

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są cztery obszary Natura 2000:

 

1.      Chmiel – PLH 060001 – powierzchnia obszaru wynosi 25,8 ha (powierzchnia na gruntach nadleśnictwa -25,8 ha), obszar mający znaczenie dla Wspólnoty został zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 listopada 2007 r.

2.      Olszanka – PLH 060012 - powierzchnia obszaru wynosi 11,0 ha (powierzchnia na gruntach nadleśnictwa -11,0 ha), obszar mający znaczenie dla Wspólnoty został zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 listopada 2007 r.

3.      Dolina Środkowego Wieprza – PLH 060005 powierzchnia obszaru wynosi 1 523,3 ha ha (powierzchnia na gruntach nadleśnictwa –około 152 ha),, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty został zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 listopada 2007 r.

4.      Wierzchowiska –PLH 060069 powierzchnia obszaru wynosi 4,2 ha (powierzchnia na gruntach nadleśnictwa –około 0,04 ha), obszar mający znaczenie dla Wspólnoty został zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 stycznia 2011 r.

Obszary Natura 2000 występujące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świdnik:

1.      Polesie – PLB 060019

2.      Świdnik – PLH 060021

3.      Jeziora Uściwierskie – PLH 060009

4.      Bystrzyca Jakubowicka – PLH 060096