Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

Monitoring gospodarki leśnej (wg. stanu na 31.12.2017 r.)

1)      Zapas grubizny brutto: 3283 tys. m³

2)      Powierzchnia odnowień: 72,57 ha (w tym 1,47 ha odnowienia naturalne)

3)      Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku – plik w załączeniu

4)      Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion: 1322  kg

- szyszek: 1800 kg

- choinek: 293 szt.

       5) Produkcja sadzonek: 1726,01 tys. szt.

       6) Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 11,38 ha (w tym 0,06 ha szkody od wiatru i 11,32 ha  zmrożenia)

       7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 15,02 ha

8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 8

       9) Lasy o szczególnej wartości ochronnej HCVF (wg stanu na 31.10.2018 r.):

  • obszary chronione w rezerwatach: 134,23 ha 
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 3524,08 ha
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 297,68 ha 
  • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: 0 ha
  • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 47,90 ha
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 2231,49 ha
  • lasy wodochronne: 1549,55 ha   
  • lasy glebochronne: 469,27 ha 
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 21,97 ha 

Ekosystemy referencyjne: 59,76 ha

      10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 6 580 563,56 zł

      11) Pozyskanie drewna ogółem: 49,1 tys. m³

      12) Wielkość zatrudnienia: 48 osób