Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

 

Rafał Cieślak
tel. 81 759 12 71
e-mai: rafal.cieslak@lublin.lasy.gov.pl