Gekennzeichneter Inhalt

Monitoring

Monitoring gospodarki leśnej (wg. stanu na 31.12.2015 r.)

1)      Zapas grubizny brutto: 3249 tys. m³

2)      Powierzchnia odnowień: 70,39 ha

3)      Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku – plik w załączeniu

4)      Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion: 3695,50  kg

- choinek: 282 szt.

       5) Produkcja sadzonek: 1989,63 tys. szt.

       6) Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 11,01 ha

       7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 66,02 ha

8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 6 szt.

       9) Lasy o szczególnej wartości ochronnej HCVF : plik w załączeniu

      10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 6 076 125,21 zł

      11) Pozyskanie drewna ogółem: 48345 m³

      12) Wielkość zatrudnienia: 48 osób