Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring

Monitoring gospodarki leśnej (wg. stanu na 31.12.2016 r.)

1)      Zapas grubizny brutto: 3266 tys. m³

2)      Powierzchnia odnowień: 78,55 ha

3)      Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku – plik w załączeniu

4)      Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion: 63,50  kg

- choinek: 310 szt.

       5) Produkcja sadzonek: 1979,16 tys. szt.

       6) Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 41,01 ha

       7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 15,02 ha

8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 8 szt.

       9) Lasy o szczególnej wartości ochronnej HCVF : plik w załączeniu

      10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 6 189 493,18 zł

      11) Pozyskanie drewna ogółem: 49 738,43 m³

      12) Wielkość zatrudnienia: 49 osób