Lista aktualności Lista aktualności

Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Pod tym hasłem leśnicy z Nadleśnictwa Świdnik spotkali się z wykonawcami usług leśnych, by rozmawiać o metodach bezpiecznej pracy w lesie.

Ubiegły rok przyniósł w leśnictwie wiele ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy. Ta niekorzystna tendencja niestety utrzymuje się także w bieżącym roku. By stawić czoła tym wydarzeniom i nie dopuścić do wypadków, leśnicy z Nadleśnictwa Świdnik – podobnie jak inne jednostki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, przeprowadzili
dla pracowników zakładów usług leśnych praktyczne szkolenie na temat bezpieczeństwa
przy pracach z zakresu gospodarki leśnej.

We wspólnym gronie złożonym z pilarzy i leśników przedyskutowano najczęściej popełniane błędy i ich potencjalne skutki. Szczególny nacisk położono na techniki prawidłowej ścinki i obalania drzew. Omówiono wypadki przy pracy, które miały miejsce w leśnictwie
w ostatnim czasie i przypomniano jak postępować w razie wypadku.

Spotkanie zaowocowało żywą wymianą doświadczeń i spostrzeżeń. Liczymy, iż działanie
to przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa przy pracach w lesie.

 

Wiele prac wykonywanych w gospodarce leśnej to prace szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia i życia pracowników, a ich realizowanie wymaga od pracownika ścisłego przestrzegania określonych zasad. Pamiętajmy więc – życie ludzkie jest najwyższą wartością. Dbajmy o to, by cieszyć się nim jak najdłużej.